wp10_wp91dbf77a[1].png

 

 

Werkwijze bvmadvies

 

 

Bvmadvies inschakelen als onafhankelijk adviseur voor domotica en ondersteunende communicatie hulpmiddelen.

 

Advies traject

Bij een bezoek aan een cliënt wordt veelal in overleg met artsen en/of therapeuten aan de hand van het ziektebeeld en de toekomstige ontwikkeling hiervan, de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt bekeken wat binnen het

kader van de wet en regelgeving het juiste hulpmiddel* is.

 

Er wordt gekeken naar de thuissituatie van de cliënt en zijn omgeving. Aan de hand van deze uitkomsten wordt onderzocht hoe een hulpmiddel het best tot zijn recht komt en hoe het zo optimaal mogelijk kan worden geïnstalleerd of geprogrammeerd.

Gezien de complexe doelgroep, acht ik een bezoek van of aan de cliënt noodzakelijk, omdat artsen en/of therapeuten veelal niet voldoende op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en technische mogelijkheden in dit marktsegment.  

Aan de hand van de daar opgedane indrukken en de gesprekken met cliënt, partner en of begeleider en waar van toepassing artsen en/of therapeuten kan ik als adviseur een beter beeld vormen van de mogelijke oplossingen voor een cliënt.

Door kennis van producten voor domotica en ondersteunende communicatie hulpmiddelen, ziektebeeld en technische mogelijkheden, ben ik in staat om, rekening houdend met de wensen van de cliënt en zijn omgeving het juiste hulpmiddel  te adviseren. Dankzij een grondige voorbereiding kan ik tevens een oordeel geven over de noodzakelijke begeleiding van het hulpmiddel.

Hulpvraagverduidelijking

Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt, rekening houdend met al de hierboven aangegeven factoren een duidelijke en goed gemotiveerd advies samengesteld. In dit advies wordt de keuze van mogelijke apparatuur, uitvoerend bedrijf en soort apparatuur weergegeven. Tevens wordt de keuze voor het geadviseerde hulpmiddel onderbouwd in vergelijking met andere hulpmiddelen die qua mogelijkheden vergelijkbaar zijn.

* De hulpmiddelen die meegewogen worden in het advies komen voor in de lijst

 (lees: protocollen) die afgestemd is met de verstrekkende organisatie.

wp0b578ea8.png
wp73515e7c.png
wpdc068703.png
wp6be2853b.png
wpcb1f5911.png
wpee107efd.png
wp66bd87f8.png
wp2be86217.png
wp3949fda2.png
wp4f91951a_0f.jpg