wp10_wp1f307ea7[1].png

   Second Opinion

Als extern adviseur ken ik de verschillende mogelijkheden en kan u behulpzaam zijn bij eventuele geschillen.

Bovendien is een extern persoon niet verbonden aan een bedrijf of een organisatie, waardoor er, zeker in het geval van conflictsituaties een objectief beeld ontstaat. Hierdoor is een betere acceptatie mogelijk bij de uitkomst van een geschil.

    Wat kan een Second Opinion inhouden?

Een beoordeling over de door u gestelde eisen in relatie tot de geleverde producten en de technische mogelijkheden;

Een beoordeling van de uitgebrachte offertes met vermelding van de punten waarop deze niet vergelijkbaar zijn;

Bijgestelde offertes, waardoor deze goed vergelijkbaar zijn of wenselijke toevoegingen bevatten;

Ondersteuning bij de onderhandelingen met leveranciers;

Een beoordeling van leveranciers.

wp129db6b4_0f.jpg

     Wat zijn uw voordelen?

Objectieve advisering in keuze en beslissingstraject;

Aantoonbare deskundigheid en kennis van zaken;

Een kleinere kans op onvoorziene tegenvallers als gevolg van omissies;

Tevreden partijen.

wp5dca1bbd.png
wp8c9eab23.png
wpaea727eb.png
wp8a0436ea.png
wp6b053cf1.png
wpa207d537.png
wpa52a89f1.png
wpce8dcf92.png
wp59849a0e.png
wp5e19e561_0f.jpg