wp10_wp1f307ea7[1].png

 Advies op maat

 

Bvmadvies heeft als onafhankelijk adviseur speciale expertise op het gebied van advisering en begeleiding van woningaanpassingen, domoticavoorzieningen en wmo gerelateerde voorzieningen

 

  Advies op maat

Advisering in het kader van de WMO of de Regeling Hulpmiddelen van de Zorgverzekeringswet kan voortkomen uit behandeling door een therapeut of in opdracht van verstrekkende instanties. Deze instanties zijn gemeenten en zorgverzekeraars.

Het betreft adviezen voor het verstrekken van individuele voorzieningen zoals omgevingbesturing en woningaanpassingen. Basis van de advisering vormt een zorgvuldige analyse van de hulpvraag. Deze hulpvraag wordt beoordeeld in het licht van het totale functioneren van de aanvrager.

 

Advisering/instructie

Advisering/instructie  aan mantelzorgers en hulpverleners bestaat uit instructie, scholing, begeleiding over werkwijze, hulpmiddelen en voorzieningen, waardoor de cliënt adequate zorg of begeleiding krijgt. Hierdoor kan het functioneren van de cliënt worden bevorderd en kan de cliënt langer thuis blijven wonen.

Werkplek/re-integratie

Advisering in het kader van aanpassingen aan de werkplek door het uitvoeren van werkplekanalyses, proefopstellingen en werkprocesanalyses. De advisering vindt plaats in opdracht van de werkgever en/of de Arbodienst.

wpa5dfd70e.png
wp4c4a2c05.png
wp21fe07eb.png
wp01180dfe.png
wp15761386.png
wp35690bf8.png
wpfa3a6ad3.png
wpabd09e3e.png
wpec8239fa.png
wp2845b9ab_0f.jpg